Jesteś w:  > Strona główna

Witamy w serwisie internetowym
Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki
AKTUALNOŚCI                 


Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej

Od 15 maja 2015 r. w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze wdrożony zostanie pilotażowy program Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej (KTI AP) o numerze telefonu 800 807 007 oraz skrzynka poczty elektronicznej powiadom_podatki@mf.gov.pl , mający na celu scentralizowanie przyjmowania od obywateli informacji na temat naruszeń przepisów prawa podatkowego i opinii dotyczących funkcjonowania Administracji Podatkowej. Informacje te przyjmowane przez Izbę Skarbową w Zielonej Górze będą następnie przekazywane, za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, do jednostek właściwych do podjęcia działań.

Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej czynny jest w dni robocze od godz. 7:00 do 17:00.

Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.
 

Ogólnopolski program edukacyjny MF
Ruszył ogólnopolski program edukacyjny Ministerstwa Finansów.

Finansoaktywni. Misja: Podatki” to program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych. Czym są podatki, dlaczego należy je płacić? Co z tego mamy? To tylko niektóre z pytań, na które pozwala uzyskać odpowiedź projekt Ministerstwa Finansów.

Więcej na ten temat w dokumencie do pobrania.

Strona programu: www.finansoaktywni.pl

finansoaktywni
Zwrot ulgi za kasy fiskalne
Szanowni Państwo,

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki informuje, że wnioski o zwrot ulgi za kasy fiskalne należy złożyć po dokonaniu pierwszej sprzedaży przez kasę.

Wnioski o zwrot ulgi za kasy fiskalne składają podatnicy zwolnieni z podatku VAT.
Do wniosku o zwrot ulgi za kasę fiskalną należy dołączyć:
 • kserokopię faktury na zakup kasy fiskalnej
 • kserokopię potwierdzenia zapłaty za kasę fiskalną
 • kserokopię Raportu dobowego fiskalnego nr 1 z dnia fiskalizacji kasy
 • kserokopię kolejnego Raportu dobowego fiskalnego z pierwszą sprzedażą przez kasę

NA WNIOSKU NALEŻY WPISAĆ NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO.

Podatnicy podatku VAT rozliczają ulgę za kasę w składanych deklaracjach VAT (VAT-7, VAT-7K) nie wcześniej niż w okresie, w którym dokonano pierwszej sprzedaży przez kasę.
Sprawdzanie realizacji zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania rocznego za 2014 rok
Szanowni Państwo,

Informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym, uruchomiona została możliwość sprawdzenia aktualnego stanu realizacji zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego za 2014 rok. Sprawdzenia można dokonać z dowolnego urządzenia typu komputer, tablet czy smartfon posiadającego przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu. Po wskazaniu urzędu skarbowego, do którego kierowane było złożone roczne zeznanie podatkowe, należy podać następujące informacji zawarte w tym zeznaniu: numer identyfikacyjny PESEL lub NIP pierwszego podatnika i kwotę przychodu zadeklarowaną za rok 2014.
Sprawdzenia można dokonać wchodząc na stronę www: zwroty.is.wroc.pl
E-Deklaracje nie przez e-PUAP
Ministerstwo Finansów informuje, że deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP.
 
Deklaracje i informacje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być podpisane:
 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – do dokumentów składanych przez osoby fizyczne i inne podmioty,
lub
 • danymi autoryzującymi (podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) – do dokumentów składanych prze osoby fizyczne.

Deklaracje i informacje podatkowe można składać drogą elektroniczną wyłącznie do systemu e-Deklaracje:
1. Za pośrednictwem  bramki e-Deklaracje - korzystając z:
 • formularzy zamieszczonych na Portalu Podatkowym w zakładce e-Deklaracje/Formularze,
 • aplikacji e-Deklaracje Desktop,
 • bezpośrednio z systemów finansowo - księgowych przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania,
 • oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.

2. Przy użyciu Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) – która przeznaczona jest do składania dokumentów zbiorczych: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, korzystając z:
 • systemów finansowo-księgowych podatnika - odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania,
 • oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.
Przesyłanie zeznań i deklaracji drogą elektroniczną
Szanowni Państwo,

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki informuje, że zgodnie z § 2 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1537, z późn. zm.) w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, deklaracje i podania są przesyłane za pomocą interfejsu dostępnego na stronie, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL).

W związku z powyższym, aby wysłać do urzędu deklarację drogą elektroniczną należy skorzystać z systemu e-deklaracje.
 

Prosimy o nieprzesyłanie deklaracji i zeznań za pomocą poczty internetowej (e-mail), bowiem takie przesłanie nie jest skuteczne.

Informacja dla płatników
Poniżej zamieszczono informację Ministerstwa Finansów dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
Informacja do pobrania
UWAGA: Zmiany od 01.12.2014r.:
– zmiany zasad rejestracji organizacji w KRS,
– nowy formularz NIP-8 dla organizacji rejestrujących i aktualizujących się po 01.12.2014r.,
– nowe wzory formularzy rejestracyjnych i aktualizacyjnych (NIP-2, ZAP-3, NIP-7),
– potwierdzenie nadania NIP dla nowych przedsiębiorców wyłącznie na wniosek podatnika (NIP-5W).
 
Szczegółowe informacje w zakładce REJESTRACJA NIP.
Zmiany w obowiązkach płatnika
Od 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące obowiązków podatkowych płatnika. W myśl nowych przepisów płatnik obowiązany do sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż 5 pracowników będzie zobowiązany do przesłania deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3 oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 drogą elektroniczną. Termin przesłania deklaracji pozostaje bez zmian, tj. do końca lutego roku następującego po roku podatkowym z wyjątkiem deklaracji PIT-4R, PIT-8AR oraz IFT-3 / IFT-3R, które należy złożyć tak jak dotychczas, tj. w terminie do końca stycznia. Natomiast ci płatnicy, którzy zatrudniali mniej niż 5 pracowników mogą nadal składać deklaracje w formie tradycyjnej, papierowo. Zmianie ulega w tym przypadku termin - deklaracje papierowe należy złożyć do końca stycznia. Jeżeli płatnicy korzystają z usług biura rachunkowego - to bez znaczenia pozostaje liczba zatrudnianych pracowników. Biuro Rachunkowe ma w takim przypadku obowiązek przesłania dokumentów w formie elektronicznej. Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 roku. Powyższe zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 12 listopada 2014 r. pozycja 1563).

Nowe wzory oświadczeń, deklaracji oraz informacji składanych przez płatników opublikowano Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 roku w Dzienniku Ustaw z dnia 24 listopada 2014 r. pod poz. 1634. Zachęcamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia.
Portal podatkowy - wszystko o podatkach w jednym miejscu
Informujemy, że Ministerstwo Finansów uruchomiło Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

Działa już ogólnodostępna część portalu umożliwiająca składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zawierająca informacje o zmianach w przepisach podatkowych i ich wykładnię, kalendarz z ważnymi terminami oraz kalkulatory. W tej części portalu umieszczone są także wszelkiego rodzaju formularze, zarówno te interaktywne do składania drogą elektroniczną, jak i tradycyjne do wydruku, a także instrukcje ich wypełniania – częścią portalu jest system e-Deklaracje (strona www.e-deklaracje.gov.pl). Można tu też poszukać danych kontaktowych jednostek administracji podatkowej i celnej. Portal oferuje także wyszukiwarki: organizacji pożytku publicznego, aktywność numerów VAT UE oraz interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych.

Aktualnie w przygotowaniu jest portal w części zalogowanej, który będzie stanowił bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi, a konto podatnika umożliwi dostęp do własnych danych podatkowych. Rejestracja na portalu umożliwi nie tylko przesyłanie deklaracji z konta, ale także możliwość elektronicznego odbierania i składania pism z i do organów podatkowych, przeglądania złożonych deklaracji oraz statusu prowadzonych spraw.

Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl.

portal_podatkowy
KOMUNIKAT
Poniżej zamieszono komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący nie pobierania opłat za rejestrację w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników CRP KEP

Komunikat do pobrania
OSTRZEŻENIE  
Informujemy o próbach wyłudzenia przez nw. podmioty:
 – Firm.info sp. z o.o. ul. Ogrodowa 28-30/407 Warszawa NIP 5272659454,
 – „RDGIF” al. Jana Pawła II 27 Warszawa NIP 7292704822,
 – CEFIDG ul. Nowogrodzka 50/515 Warszawa,
nienależnych opłat od przedsiębiorców za wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej i Firm, Rejestru Polskich Firm, Centralnej Ewidencja Firm i Działalności Gospodarczej.

Informujemy, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013, poz. 672 j.t. ) wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE-

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.
Ostrzeżenie EUCOMDAT
Ostrzegamy, że na rynku pojawiła się nowa firma wyłudzająca pieniądze od wystawców.

Poniżej przesyłamy komunikat w tej sprawie od POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO:

„Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy formularz, który otrzymaliśmy od austriackiej firmy EUCOMDAT – Company Data GmbH.

Tak jak w przypadku Construct Data oraz Expo Guide ostrzegamy przed wypełnianiem formularza (w załączniku) – opłata za umieszczenie danych firmy w serwisie internetowym wynosi 3 727 zł.”
Informacja
Szanowni Państwo,

W dziale Informator/Podatki/VAT opublikowana została ważna informacja dotycząca ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zawierająca m.in. zmiany przepisów w zakresie odliczania podatku naliczonego dotyczącego zakupu oraz używania pojazdów samochodowych.

http://www.us-krzyki.wroc.pl/strona/48/VAT.
Co zrobić w przypadku braku PIT-11 lub PIT-8C?
Szanowni Państwo,

Brak PIT-11 lub PIT-8C nie stanowi podstawy do pominięcia uzyskanych przychodów w deklaracji rocznej. Co zrobić w przypadku braku PIT-11 lub PIT-8C wyjaśniono w załączonym poniżej dokumencie do pobrania.

POBIERZ
Mechanizm odwróconego  obciążenia VAT 
Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie od 1.10.2013r. ustawy z dnia 26 lipca 2013r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013r. poz.1027), na mocy której  rozszerzono listę towarów wobec których ma zastosowanie mechanizm odwróconego  obciążenia VAT  tutejszy Organ podatkowy informuje, iż podatnicy dokonujący sprzedaży i wystawiający fakturę są zobowiązani dochować należytej staranności przy sprawdzaniu kto jest nabywcą towarów będących przedmiotem transakcji (w szczególności gdy status nabywcy decyduje  o tym, kto rozlicza podatek należny od tej transakcji).

Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku obrotu towarami objętymi mechanizmem odwróconego obciążenia VAT, ponieważ w związku z nabyciem tych towarów podatnikiem z tego tytułu staje się nabywca  na warunkach określonych w art.17 ust.1 pkt7 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do postanowień zawartych w w/w artykule podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w zał. nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art.15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust1 i 9,
b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art.15,
c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art.43 ust.1 pkt2;
W związku z powyższym podatnicy dokonujący dostawy towarów wymienionych w zał. nr 11 do ustawy o PTU powinni wypracować odpowiednie procedury (np. mogą to być  oświadczenia, adnotacja na fakturze) polegające na upewnieniu się na czyją rzecz dokonywane są realizowane przez nich dostawy towarów.
UWAGA!
Ważna informacja Ministerstwa Finansów dotycząca outsourcingu personalnego.
Treść informacji
Oznaczanie nazwy towaru lub usługi na paragonie fiskalnym
Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
www.mf.gov.pl, zakładka dotycząca VAT – wyjaśnienia i komunikaty, znajduje się interpretacja ogólna podatkowa z dnia 12.09.2013 r.  dotycząca kwestii oznaczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi.
Ostrzeżenie o próbach wyłudzania informacji
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu informuje, że Ministerstwo Finansów ani podległe mu organy, w tym urzędy skarbowe, nie są autorami napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za rok 2012 oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza i nie korzystają z takiej formy informowania podatnika o zwrocie nadpłaty.

Forma informacji wskazuje, że została ona sporządzona przez osobę niewładającą poprawnie językiem polskim i ma na celu wyłudzenie od adresatów e-maili ich danych poprzez próbę przekierowania użytkownika internetu do podrobionej strony WWW (tzw. phishing).

Przykład fałszywego e-maila można zobaczyć otwierając poniższy plik z załączoną ilustracją.
Przykładowy obraz fałszywego e-maila
ZUS ostrzega przed nieuczciwymi agencjami pracy tymczasowej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w ostatnim czasie odnotował zgłaszane przez płatników składek problemy związane z realizacją zawartych przez nich umów przypominających umowy outsourcingowe. Umowy te miały na celu przejęcie, na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy, pracowników płatnika. Dodatkowo podmiot przejmujący pracowników gwarantował m.in. uzyskanie znacznego upustu liczonego od kosztów ponoszonych przez pracodawcę na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych. Jednakże występowały przypadki, gdy podmiot przejmujący nie odprowadzał składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za zatrudnionych pracowników, co doprowadziło do powstania zaległości na koncie płatnika składek.
 
Pracodawcy zamierzający skorzystać z takiej oferty powinni mieć na uwadze możliwość wystąpienia dla pracodawcy i pracowników negatywnych następstw zawierania umów, które nie spełniają wszystkich warunków określonych w art. 23¹ Kodeksu pracy. W przypadku, gdy proponowana umowa budzi wątpliwości, wskazane jest zweryfikowanie wiarygodności oraz rzetelności firmy oferującej swoje usługi, np. poprzez sprawdzenie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy też Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Ważne  

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 04 czerwca 2013 r. Sygn. akt P 43/11, podatnikom, którym wskutek przekroczenia miesięcznego terminu na złożenie zgłoszenia ustalono podatek od spadków i darowizn z tytułu nabycia spadku, przysługuje prawo do złożenia wniosku o wznowienie postępowania  w sprawie podatku od spadków i darowizn oraz uchylenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

 
Wznowienie postępowania obejmuje jedynie te przypadki, w których spełnione są łącznie następujące warunki:
 
 • nabycie  własności rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło w drodze dziedziczenia,
 • śmierć spadkodawcy nastąpiła od dnia 1 stycznia 2007 r.,
 • postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku uprawomocniło się w okresie od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (akt poświadczenia dziedziczenia zarejestrowano w 2008 r.,
 • wyłączną przesłanka ustalenia zobowiązania podatkowego było zgłoszenie nabycia rzeczy lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbowego z uchybieniem miesięcznego terminu określonego w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 
UWAGA!
 
Wniosek o wznowienie postępowania należy złożyć w terminie miesiąca  od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego tj. do dnia 18 lipca 2013 r.
 
Zmiana wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz.394) zostały wprowadzone nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług, tj.:
VAT-7(14), VAT-7K(8), VAT-7D(5), VAT-8 (5),VAT-9M (3).
 
Rozporządzenie to jednocześnie umożliwiło stosowanie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, VAT-7(12), VAT-7K(6), VAT-7D(3),  nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013r. - rozliczenie za grudzień 2013r. lub IV kwartał 2013r. do 27 stycznia 2014r.
 
Powyższe nie dotyczy okresów rozliczeniowych, w których podatnik dokonuje korekty o której mowa w art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącej tzw. ulgi na złe długi.

Zgodnie z nowymi regulacjami podatnik (wierzyciel) ma prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku nieuregulowanych wierzytelności, od których terminu płatności upłynęło 150 dni. W tym celu, zgodnie z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik (wierzyciel) składa zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego VAT-ZD (1) wraz z nową wersją deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7(14),VAT-7K (8),VAT-7D (5), w której dokonuje korekty podstawy oraz kwoty podatku należnego lub dokonuje zwiększenia podatku naliczonego (art. 89b ust.4).
 
Informujemy, iż istnieje możliwość składania nowych wersji deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7(14),VAT-7K (8),VAT-7D (5) poprzez system e-deklaracje dostępny na stronie Ministerstwa Finansów. Podatnicy będący osobami fizycznymi mogą składać deklaracje elektroniczne za pomocą tego systemu bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego.

Ponadto nowe wersje deklaracji dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl/VAT/formularze.
 
Ulga internetowa
Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że od 1 stycznia 2013 roku obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące korzystania z ulgi internetowej:
w rozliczeniach za lata 2013 i 2014 (czyli składanych w roku 2014 i 2015) z ulgi internetowej będą mogły skorzystać wyłącznie osoby, które nie skorzystały z tej ulgi w latach poprzednich (max. kwota pozostaje bez zmian tj. 760 zł).
e-Deklaracje
Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu, którymi powinny być opatrzone, od 1 października 2012 r. osoby fizyczne będące podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) mogą składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, następujące deklaracje: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010r.
Natomiast osoby fizyczne mogą składać bez kwalifikowanego podpisu deklaracje PCC-3 bez załącznika 3a dotyczące czynności dokonywanych po 31 grudnia 2011r.
Nie bądź jeleń, weź paragon
jelen
Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca tzw. ulgi meldunkowej
7 października 2011 r. Minister Finansów wydał na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) interpretację ogólną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącą stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) – w brzmieniu obowiązującym w latach 2007-2008.

Zgodnie z tą interpretacją tzw. „ulga meldunkowa” ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, nawet wówczas, gdy warunek zameldowania spełnia tylko jeden z małżonków.

Tekst interpretacji dot. ulgi meldunkowej
Najczęstsze przyczyny występowania błędu 415 dla wniosków VAT-REF
Prezentacja
Zmiany w aplikacji VAT-RefundMinisterstwo Finansów informuje, że na wniosek Komisji Europejskiej zostały dokonane zmiany w aplikacji VAT-Refund. Zmiany dotyczyły m.in. formularza VAT-REF oraz komunikatów dotyczące wniosków wymienianych między państwami członkowskimi.

Czytaj dalej ...
Składanie e-deklaracji przez pełnomocnikaMinisterstwo Finansów uprzejmie przypomina, że w przypadku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika, koniecznym jest złożenie do urzędu skarbowego w formie papierowej formularza UPL przed przystąpieniem do składania w formie elektronicznej wszystkich deklaracji, w tym informacji PIT -11.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że inaczej niż miało to miejsce w latach ubiegłych, w 2011 r., złożenie zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37, PIT-36 wspólnie z małżonkiem, nie wymaga złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa (UPL-1).

Uwaga:
Powyższy komunikat nie dotyczy podatników, którzy wcześniej złożyli już takie pełnomocnictwo /UPL/ i nie zostało ono odwołane na formularzu OPL.
Transakcje przez INTERNET
Transakcje przez INTERNET

Informujemy, że Podatnicy dokonujący transakcji za pośrednictwem sieci elektronicznej typu INTERNET podlegają obowiązkom podatkowym wynikającym z ustaw odpowiednio PIT, CIT, VAT, PCC.
Strona utworzona przez: Administrator
Strona utworzona dnia: 2011-06-29 11:11:57
Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Koszuliński
Data wprowadzenia: 2015-05-19 14:17:42
Osoba zatwierdzająca: Sławomir Koszuliński
Data zatwierdzenia: 2015-05-19 14:18:03

• Na skróty •


Dla płatników
Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
w zakładce "Dla płatników"

Dodatkowe informacje zawarte są
w pliku: PIT_PLATNIK.pdf


Portal podatkowy MF


WEŹ PARAGON


Krajowa Informacja Podatkowa Krajowa Informacja Podatkowa


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej


E-deklaracje E-deklaracje