Jesteś w:  > Strona główna > O Urzędzie > Ogłoszenia > Ofert pracy > Aktualne oferty pracy

Aktualne oferty pracy


 

Numer ogłoszenia: 161418

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy referent
do spraw obsługi dokumentów płatności
oraz zatwierdzania rejestrów przypisów/odpisów
w Dziale Rachunkowości Podatkowej


ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1
 

Miejsce wykonywania pracy:   Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, weryfikowanie i zatwierdzanie rejestrów przypisów i odpisów, sporządzanie podsumowań zestawienia przypisów/odpisów;
 • obsługiwanie korespondencji działowej, wyjaśnianie, dokumentowanie i sporządzanie przelewów z sum do wyjaśnienia
 • kontrolowanie pod względem rachunkowym poborców skarbowych
 • gromadzenie i przygotowywanie informacji-sprawozdania o należnych podatkach i udziałach


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w siedzibie pracodawcy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca przy komputerze

Inne
urząd dostosowany jest  do potrzeb osób niepełnosprawnych

 


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w rachunkowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • otwarty stosunek do podatnika
  • łatwość komunikacji
  • samodzielność
wymagania dodatkowe
 • znajomość aplikacji POLTAX, POLTAX2B
 • 1 rok doświadczenia w administracji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
   o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Inne dokumenty i oświadczenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

Termin składania dokumentów:   08.07.2014.


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Skarbowy
Wrocław-Krzyki
ul. Sztabowa 100
53-310 Wrocław

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).  List motywacyjny i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Osoby zakwalifikowane zostaną telefonicznie powiadomione o terminie i formie rekrutacji. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 71 79 85 211
 

 

Numer ogłoszenia: 160377

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor
do spraw obsługi Działu Egzekucji Administracyjnej
w Dziale Egzekucji Administracyjnej


ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1
 

Miejsce wykonywania pracy:   Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i rejestrowanie pism
 • przyjmowanie i weryfikowanie tytułów wykonawczych oraz wprowadzanie ich
  do podsystemu EGAPOLTAX
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji dokumentacji Działu Egzekucyjnego dla poszczególnych zadań tematycznych
 • archiwizowanie akt egzekucyjnych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w siedzibie pracodawcy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca przy komputerze

Inne
urząd dostosowany jest  do potrzeb osób niepełnosprawnych

 


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej
  • kompetencje psychologiczne poparte asertywnością w kontaktach z dłużnikami
  • umiejętność racjonalnej organizacji pracy własnej
  • łatwość komunikacji
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe
 • posiadanie prawa jazdy
 • 05-1,5 roku doświadczenia w pracy w administracji podatkowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
   o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Inne dokumenty i oświadczenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie

Termin składania dokumentów:   06.06.2014.


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Skarbowy
Wrocław-Krzyki
ul. Sztabowa 100
53-310 Wrocław

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).  List motywacyjny i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Osoby zakwalifikowane zostaną telefonicznie powiadomione o terminie i formie rekrutacji. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 71 79 85 211
 


Strona utworzona przez: Administrator
Strona utworzona dnia: 2011-12-07 10:22:40
Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Koszuliński
Data wprowadzenia: 2014-07-04 13:32:00
Osoba zatwierdzająca: Sławomir Koszuliński
Data zatwierdzenia: 2014-07-04 13:32:16

• Na skróty •


Dla płatników
Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
w zakładce "Dla płatników"

Dodatkowe informacje zawarte są
w pliku: PIT_PLATNIK.pdf


Portal podatkowy MF


WEŹ PARAGON


Krajowa Informacja Podatkowa Krajowa Informacja Podatkowa


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej


E-deklaracje E-deklaracje